Motivatsioonist vol 2

Viimane päev Vič Gimnazijas algas saabunud kaebuste menetlemisest.

  1. Lapsevanemad väitsid, et need ülesanded, mida õpilased lahendavad matemaatikatunnis, ei vasta eksamil nõutud tasemele, on kergemad või hoopis muud. Nende soov on muuta õpetajat. Kaebuse menetlemiseks olid kohtumised klassijuhataja ja aineõpetajaga, uuritud, kuidas nende tasemel oli see probleem arutatud, olid kaasatud ka teised aineõpetajad, et võrrelda eksami ja tunnis lahendatavad ülesanded. Tulemus: kool teeb selles parallelis ühe matemaatika lisatunni just eksami ülesannete lahendamiseks. See ei ole kohustuslik, vaid ainult soovijatele. Tundi viib läbi teine matemaatikaõpetaja.

  2. Päev enne oli korraldatud spordipäev. Üks lapsevanem kaebas, ei suusatamise korraldus ei olnud korralik. Lapsed suutasasid mäest kõik koos mitte ühe kaupa. Oli korraldatud kehalise kasvatuse õpetajate kohtumine, kuulati arvamust, tehti järeldused järgmisteks spordipäevadeks. Sellest oli koostatud vastus ka lapsevanemale.

Motivatsioon on jõud, mis paneb meid liikuma ja arenema edasi. Kas samalaadsed kaebused ka motiveerivad? Jah, loomulikult. Negatiivne tagasiside on ka tagasiside tööle, toimuvale, tehtule.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s