Tagasiside – kas vajalik või hädavajalik?

Ainult 5 minutit võttis aega õpilastel ja kõikidel protsessi kaasatud isikutel, et anda konstruktiivne tagasiside üritusele, mis toimus 26.01. Vič Gimnazija-s.

Avatud uste päev. Üks olulisematest üritustest, mis toimub koolis.

Vič Gimnazija tegi oma uksed lahti põhikooli viimase klassi õpilastele, keda ootab ees eksamiperiood ja õpingute jätkamine.  Õpilased saabusid saatjatega, kelleks on pedagoogid, õppealajuhatajad, direktorid erinevatest põhikoolidest Ljubljanast ja väljapool linna. Õpilastega tegelesid gümnaasiumi õpilased, tutvustasid kooli, tegid ringkäigu, viibisid tundides ja siis korraldasid juba aulas “Maailma kohviku” meetodil kokkuvõtte toimuvast päevast.

* Inimesed istuvad 4-5 liikmelistes seltskondades ümber laua. Sissejuhatuses tervitatakse osalejaid, kohviku teemat ja üldist protsessi. Kohviku keskmes on head ja päevakajalised küsimused, mis tekitavad elevust ja õhinat.

Iga laudkond arutleb olulise küsimuse ümber (20-30 min). Põhilised ideed, mõtted palutakse lauale kirja panna (paber, laudlina, salvrätt). Tervitatud on joonistamine, omavaheliste seoste loomine, kritseldamine. Pärast vestluse lõppu palutakse ühel inimesel jääda laua peremeheks või perenaiseks ning teised liiguvad uude lauda. Koos uute saabujatega vaadatakse üle põhilised vestluse aspektid, märkamised, avastused, küsimused. Nii võib sama küsimuse ümber aset leida mitu erinevat vestlusringi. Samas võib esitada ka uusi küsimusi, mis võimaldavad liikuda sügavama tarkuse poole. Oluline on mõelda juba eelnevalt sellele, kuidas lõigata vestlustest olulisemaid vilju ja tulemusi, märgata omavahelisi seoseid.

Head veebiviited
Maailmakohviku praktiseerimise viisid: www.theworldcafe.com
Kohvikuvestlused erinevates kohtades: www.conversationcafe.org

Fookuses olid järgmised valdkonnad:

  • ootused koolist;

  • mis meeldis selles koolis?;

  • kooli tugevused;

  • mida ootasid sellest päevast ja kas ootused on õigustatud?

Samal ajal õpetajad ja kõik saatjad olid teises ruumis ning arutasid haridusvaldkonna olulistest probleemidest (sh õppekava täitmine, lastevanemate kõrgendatud ootused koolile, hindamine jms).

Ajakava järgi 13.25 kõik külalised pidid juba lahkuma. Ning “kohalikud” pidid kogunema aulasse koos, et anda toimunud üritusele hinnangut. Nii oligi. Viiest minutist piisas, et panna paika õnnestumised, parendamisvajavad aspektid, nõuanded järgmiseks korraks ja, loomulikult, TÄNADA ühtteist! Olen arvamusel küll, et korraldajatel on lai ülevaade sellest päevast ja mitte ainult. Ilmtingimata said nad paremini teada, mida neilt oodatakse ja miks just sellesse kooli tahetakse tulla. Well done!

IMG_0499

P.S. lugemiseks teemal

https://personalidisain.ee/10-tohusat-viisi-kuidas-muuta-tagasiside-konstruktiivseks/  

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s