p(x), H-H, 4200 J/kgK

25.01.

Teine päev tundide külastamiseks. Fookuses on reaalained – matemaatika, keemia, füüsika. Need valdkonnad on küll tugevad selles gümnaasiumis, sest kooliõppekava toetatakse kooliväliste tegevustega – osavõtt erinevates projektides, programmides ja konkurssides aitab õpilastel rikastada oma tedamised selles valdkonnas, samas ka edukamalt valmistuda lõpueksamiteks.

*Kooli lõpetamiseks sooritavad õpilased 5 eksamit, sh 3 kohustuslikku (matemaatika, sloveenia ja inglise keeled) ja 2 valikainet. 90% õpilastest valivad keemiat ja füüsikat. Keskmine tulemus on 4,6 (5st). Nagu eelnevalt oli kirjas on gümnaasiumis õpe 4 aastat, siis nt keemiat ja füüsikat on 1.-3. klassis 2 tundi nädalas, 4. klassis on 4 tundi ja ainult nendele, kes valisid seda ainet eksamiks.

Keemiaõpetaja Alenka Mozer alustas oma tundi inglise keeles. Toimus väga omapärane vestlus õpilastega.

– Kui palju inimesi elab Sloveenias?

– u 2mln.

– Kui palju neist on huvitatud keemiast?

– u 10%

– Ja siis kujutage ette, kas on palju materjali keemia valdkonnast sloveenia keeles?

– Ei.

– Siis peame õppima inglise keelt, et laiendada oma teadmisi, rikastada oma oskusi ja olla konkurentsivõimelisemad osalemaks erinevates rahvusvahelistes konkurssides.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s