“Intelligence is the ability to adapt to change” (Stephen Hawking)

24.01.

Täna oli mulle pakutud külastada tunnid. Eesmärk?

  • vaadata õpetaja ja õpilaste vahelist suhtlemist;

  • hinnata füüsilise keskkonna mõju aine õpetamisele;

  • saada teada kasutatavatest õppemeetoditest;

  • rääkida õpilaste ja õpetajatega õppeprotsessist ja selle korraldusest

Ja nagu teie saite pealkirja alusel aru tegemist oli inglise keele tundidega.

Tegemist oli kolme erineva õpetamisstiiliga õpetajate ja kolme erineva kooliastme klassiga. Klass on täies koosseisus tunnis, st 27-30 õpilast, valitseb töine atmosfäär, olid kasutusel erinevad õppemeetodid, mis küll tõhustavad keeleõpet: diskussioon, paaristöö, rühmatöö, rääkivad seinad, presentatsioon, draama, erinevate eksamiks vajalike osaoskuste drillimine. Mina ka sain osaleda kuulamisülesande lahendamises. Kümnest kaheksa. “See ei ole paha,” – ütles minu pinginaaber, – “Aga mina tegin vigadeta!”

Müts peast õpetaja Maja Gerden eest, kes nii rahulikult seletas õpilastele, et just see vastus, mis on ametlik, on õige. “See ei ole kuulamistest, see on loogikatest. Miks ma pean mõtlema, mida taheti küsida?” – vaidles vastu üks õpilane. Tõesti! Küsi konkreetselt ja saadki konkreetse vastuse.

Huvitavad sõnumid:

You will never know the value of the moment until it becomes a memory (Blue Valentine)

USE COMMAS

Let´s eat grandma!

Let´s eat, grandma!

raf,750x1000,075,t,101010 01c5ca27c6

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s