Märka ja aita!

Väga tugev sõnum, ja mulle tundub, et see küll on õhus selles gümnaasiumis.

Ühelt poolt, õpetajate toas on üleval õpilaste tulemused klasside ja ainete kaupa. Kool tõesti võib uhke olla oma saavutuste üle. Ning direktori sõnul nemad on saavutanud tippu. Peaasi – seda säilitada. Kuidas? Ainult koostöises tegevuses, ainult toetades lapsi, ainult arendades neid, pakkudes huvitavat õppekava sisest ja välist tegevust. Sellest tuleb juttu natuke hiljem.

Teiselt poolt, väga huvitav nimekiri ja mitmel lehel – õpilaste potentsiaalsed spordivaldkonnad. Õpetajad tunnevad oma lapsi, teavad nende sportlikest saavutustest ning ilmtingimata ei rikku seda potentsiaali, aidates kaasa õppimisel. Väga tihti meie seda unustame, kui astume klassi ette, teeme õpikud lahti ja hakkame õpetama….oma ainet……, mis on kõige tähtsam maailmas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s