23.01. Saagem tuttavaks – Gimnazija VIČ

http://www.gimvic.org/international/

Tagantärgi vaadates võin ütelda, et esimene päev oli pikim päev. Aga selline on meie töö iseloom.

* Astusin väravast sisse – kooliuksed on lahti, lähen edasi – istub kaks gümnaasiumi õpilast, kedagi täiskasvanutest ei näe. Selgub, et “valvavad” koolimaja ja peavad üldkorda õpilased ise.

Alustasin oma koolipäeva kl 9-00 vestlusega direktor Alenka Krapežiga, kes on selles koolis töötanud direktorina aastast 2007. Tegemist on puhta gümnaasiumiga, kus õpitakse 4 aastat ja saab üldhariduse. Peale 9. klassi toimub vastuvõtt ja arvestatakse põhikooli tulemusi, kuigi kool sooviks ka ise lapsi rohkem testida. Ei lubata seda jällegi teha riigi poolt. Suur probleem on Sloveenias õpilaste arvu langus. Neil seda probleemi ei ole. Koolis õpib 741 õpilast, töötab 50 täiskoormusega õpetajat, kokku on 80 inimest. 

Ljubljanas on kokku 7 puhast gümnaasiumi, teistel koolidel on juba tugev kutse suund. Antud kool on tehnika suunaga. Matemaatika, informaatika on neil väga tähtsad.

* Maja peal ringi liikudes, hakkas kõrva suur sahin! Õpilased liikusid, mõned ka uisutasid sussides. Vahetusjalatsid terve aasta vältel peavad olema ja maja on tõesti väga puhas. Koolil on varuks ka need sussid. Kes unustab vahetusjalatsid või viilib kandmast, saab koolilt laenata mobiiltelefoni vastu. Kaval, eks ole?! Mina küll ei märganud kedagi ilma sussideta.

Teisipäev on koosolekute päev, seega kool lõpeb u kl 13-00 ja siis toimuvad igasugused kohtumised. Mõned õpilased olid õpetajate juures nõustamas, mõned õpetajad kogunesid ja arutasid plaane, toimusid koolisiseste töörühmade koosolekud.
Mina ka jälgisin kahte töökoosolekut. Esimene neist toimus ainesektsioonide juhtidega (11 inimest). Kõne all olid vajadused: mida iga ainesektsioon vajab oma tegevuse teostamiseks ja tõhustamiseks? Samas arutati plaanid II poolaastaks.

* Teine oli kl 16-30 suures õpetajate toas, kus tehakse kõike – tööd, viiakse infotunnid, süüakse, vaieldakse, naerdakse. Õpetajad hoiavad oma materjale  ning vahendeid samuti seal, klassides on vähe kappe, riiuleid. On ka olemas mõned väiksemad tööruumid, aga pauside ajal tullakse alati siia. Sel ajal räägiti suurtest üritustest veebruaris.

Õpetajate töötasu on keskelt läbi Eesti õpetajast 25-30% kõrgem, tööaeg on 40 tundi nädalas, puhkuse pikkus on 45 päeva.

Kl 17-30 algas aulas lastevanemate üldkoosolek, kuhu olid kutsutud ainult lõpetajate vanemad, et anda informatsiooni Matura (ehk riigieksamid meie mõistes) kohta. Samal ajal algasid ka klassides lastevanemate koosolekud.

Kl 18-30 kõrval asuva kiriku kontserdisaalis toimus sümfooniaorkestri kontsert, kus mängiti Georges Bizet, Carl Maria von Weberit, Patrik Greblot, Led Zepelini, James Hornerit.

* Huvitav ettevõtmine sellegi poolest, et õpilastele oli kohustuslik muusika raames. Muusikaõpetaja juba aasta alguses paneb paika kava, kus kirjutab kontserdid külastamiseks erinevatele klassidele. Mõned neist on tasuta, mõned on oma kulul. Samas õpetajad võivad ennast kirja panna. Klassijuhatajad on alati koos oma klassiga.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s